PERFORMA NGV

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : OIL 0009

Share

หมวดหมู่ : น้ำมันเครื่อง

Share

เพอร์ฟอร์มา เอ็นจีวี
 

เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูง ชนิดเกรดรวม  (Multigrade) เบอร์ความหนืด SAE  10W-40  และ  20W-50  ที่พัฒนาเป็นพิเศษให้เหมาะส้าหรับเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ คุณภาพสูงกว่ามาตรฐานล่าสุดของ API (API SN) ผลิตจากน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์กับสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีพิเศษที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และลดการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม จึงเหมาะกับการใช้งานของรถยนต์เครื่องดัดแปลงที่สามารถเลือกใช้น้้ามันเบนซิน/แก๊สโซฮฮล์หรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในรถคันเดียวกัน

 
 
 
   ช่วยรักษาความสะอาดเครื่องยนต์
 
   ป้องกันคราบโคลนได้ดี
 
   ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วน และชุดขับเคลื่อนวาล์ว (Valve Train) สูงสุด
 
   ป้องกันกรดจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงของ CNG อัตราการระเหยและการกินหล่อลื่นต่ำ
 
   ลดการเติมพร่อง (Top-Up)
 
   เพิ่มสารพิเศษช่วยยืดอายุการใช้งาน
 
   ช่วยเพิ่มสมรรถนะ การออกตัวและเร่งแซงดีเยี่ยม
 
 
 
 
ใช้ได้ดีกับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติ(CNG) หรือ ก๊าซแอลพีจี  (LPG)  เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทั่วไปที่ต้องการน้้ามันที่ผ่านมาตรฐาน APISN หรือต่้ากว่า เช่น  API SM, SL, SJ เป็นต้น
 
รถยนต์ที่มีปัญหาอัตราการสิ้นเปลืองน้้ามันหล่อลื่นสูง หรือ ต้องเติมพร่องน้้ามันหล่อลื่นแนะน้าให้ใช้เบอร์ SAE 20W-50
 
 
 
 
   API SN
 
  
Powered by MakeWebEasy.com