ติดตั้งแก๊สรถยนต์

25142 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ติดตั้งแก๊สรถยนต์

 

1.การติดตั้ง กล่อง ecu ของระบบแก๊ส 
     • ควรติดตั้งไว้ภายในห้องโดยสาร 
     • โดยให้ห่างจากความชื้นและความร้อน

 
 
 
 
 
 
 
2.การติด
ตั้งหม้อต้ม(REDUCER)
     • ก่อนการติดตั้งหม้อต้มควรติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิหม้อต้มก่อน
     • ติดตั้งหม้อต้มไวในห้องเครื่องยนต์ ควรให้ห่างจากท่อไอเสีย
     • ต่อท่อน้ำร้อนจากระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
     • ต่อท่อแวคคั่ม จากท่อไอดีของเครื่องยนต์
     • ต่อท่อทองแดงที่มาจากถังแก๊ส

3. การฝังแกนเจาะหัวฉีดที่ท่อไอดี                                       
     • เจาะฝังให้ใกล้หัวฉีดน้ำมันมากที่สุด
     • เจาะฝังให้ปลายหัวฉีดชี้ไปทางลูกสูบ
     • หัวฉีดทุกหัวต้องชีไปทางเดียวกัน
     • ควรเจาะด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้สิ่งใดเข้าไปในท่อไอดี
 4. กา
รติดตั้งรางหัวฉีดแก๊ส 
     • ติดตั้งน๊อตหัวฉีดที่เจาะขนาดตามขนาดของเครื่องยนต์
     • ติดตั้งรางหัวฉีด บริเวณท่อไอดี โดยให้รางหัวฉีดอยู่ใกล้กับแก่นเจาะหัวฉีดมากที่สุด และทำขายึดรางหัวฉีดให้มันคงแข็งแรง
     • เดินท่อจากรางหัวฉีด เข้าแกนเจาะที่ฝังไว้กับท่อไอดี โดยระยะท่อทุกเส้นต้อง
เท่ากันและควรเดินให้สั้นที่สุด

 
5.ติดตั้งกรองแก็ส
     • เดินท่อแก๊สจากหม้อต้มแก๊ส เข้ารางหัวฉีด โดยต้องติดตั้งกรองแก๊สระหว่างท่อแก๊ส จากหม้อต้มเข้ารางหัวฉีด และให้ลูกศรบนกรองแก๊สชี้ไป่ทางรางหัวฉีด
6. ติดตั้งเซ็นเซอร์แรงดัน (MAP SENSOR)
     • ติดตั้งเซ็นเซอร์แรงดันไว้ในห้องเครื่อง ในตำแหน่งที่สามารถต่อท่อแรงดันได้สะดวก


7.วิธีปฏิบัติงานการเดินท่อทองแดงและติดตั้งหัวเติมก๊าซLPG
     • เดินท่อทองแดง จากห้องเครื่องยนต์ไป ด้านหลังของรถยนต์ โดยเดินผ่านใต้ท้องรถยนต์ พร้อมทั้งรัดเข็มขัด
     • เจาะรูเพื่อติดตั้งหัวเติมก๊าซ
     • ติดตั้งหัวเติม พร้อมกับรองประกับ ให้เรียบร้อย
     • เจาะรูก๊าซเข้า และ ออก แล้วติดปากฉลาม ทั้ง 2 รู ให้เรียบร้อย
     • เดินท่อทองแดงสำหรับเติมก๊าซ (ท่อ 8 มิลลิเมตร)
     • ต่อหัวเติมเข้ากับท่อทองแดง
8.วิธีปฏิบัติงานการติดตั้งถังบรรจุก๊าซ
     • เตรียมพื้นที่ท้ายรถ
     • ตำแหน่งเจาะรูเพื่อติดตั้งขาถัง 4 จุด
     • ประกอบ มัลติวาล์ว เข้ากับถังก๊าซ 
     • ติดตั้งขาถังเข้ากับตัวรถ และขันน๊อตทั้ง 4 จุดให้เรียบร้อย
     • นำถังก๊าซมาติดตั้งพร้อมยึดน๊อตทั้ง 4 จุดให้เรียบร้อย แข็งแรง

 
9. ติดตั้ง สวิตซ์ แก๊ส
     • ติดตั้ง สวิตซ์แก๊สไว้ในห้องโดยสารในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นและกอปุ่มเปลี่ยนระบบได้สะดวก
 

Powered by MakeWebEasy.com